Justering

SPOR

JUSTERING 

 

Vi har erfaring med både store og små justeringsopgaver. Blandt vores referencer er således store projekter for Banedanmark og Lokaltog, mindre opgaver for lokalbaner og vi har desuden erfaringer fra justeringsarbejde på Aarhus Letbane.

 

Vi kan rykke ud med kort varsel, da vores moderne og kompakte stoppemaskine kan flyttes med blokvogn. Det giver god økonomi for kunden, samtidig med at opgaven løses hurtigt. Maskinen kan stoppe både almindeligt spor og sporskifter.

 

Når vi udfører justeringsarbejder sker det med spordata, der indkodes i stoppemaskinens computer, som styrer og registrerer sporets geometri, mens maskinen arbejder. På den måde kommer sporet til at ligge, så kørslen bagefter bliver så behagelig som muligt. Afslutningsvis fordeler vi efter behov ballasten med vores ballastplov og sugemaskiner.

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com