Ny stor kontrakt

Vedligeholdelse

I juli indgik DSB en 5-årig kontrakt med Aarsleff Rail A/S om vedligehold og service af bygninger, tekniske installationer og overvågning af anlæg. Kontrakten på Hard FM-ydelser har været i EU-udbud, og løber i fem år med mulighed for at forlænge i op til tre år. Kontrakten har en værdi på ca. 400 mio. kroner. Aarsleff Rail er kontraktholder og løser opgaven i samarbejde med Wicotec Kirkebjerg A/S, der ligesom Aarsleff Rail er en del af Aarsleff-koncernen.

 

Samarbejde fra tilbudsfasen

Et tæt og intensivt tilbuds- og forhandlingsforløb fra årets begyndelse til kontraktunderskrivelsen har inddraget mere end 20 medarbejdere fra de to virksomheder. Det har været et givende, men også krævende arbejde.

 

Fokus på drift- og vedligeholdelse

Administrerende direktør Thomas Mollerup siger om kontrakten:  ”Vi har i de seneste år, sammen med vores søsterselskab Wicotec Kirkebjerg A/S, skærpet vores kompetencer på drifts- og  vedligeholdelsesområdet. Gennem fokus på et højt fagligt niveau og en skarp styring har vi udviklet os til en solid partner på området”.

 

Aarsleff Rail har bl.a. vedligeholdelseskontrakter på letbanerne i Aarhus og Odense og har sammen med Wicotec Kirkebjerg i fællesskab tidligere løst opgaver for DSB, bl.a. ved større stationsrenoveringer.

”Jeg ser meget frem til et godt samarbejde med DSB om vedligeholdelse og service på over 400 lokationer over hele landet. Vi vil have et konstant fokus på løbende forbedringer hen over aftaleperioden, og ser muligheder for at udnytte synergier med flere af vores øvrige vedligeholdelseskontrakter i infrastruktursektoren” fortsætter Thomas Mollerup.

 

Driftsstart 1. oktober

Kontraktperioden indledes med en implementeringsfase og 1. oktober 2020 overtager Aarsleff Rail og Wicotec Kirkebjerg ansvaret for vedligeholdelse og service af DSB’s anlæg. I implementeringsfasen gennemføres en omfattende uddannelsesindsats af de medarbejdere, der skal udføre opgaverne, hvor de bl.a. lærer om faciliteternes tekniske indretning og adgangsveje. 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com