To nye kontrakter

i Norge

Bane NOR har indgået 2 nye kontrakter med Aarsleff Rail. Kontrakterne dækker etablering af overgangsbroer og elevatoranlæg på flere af Bergensbanens stationer og en gennemgribende ombygning af Monsrud Station på Gjøvikbanen nord for Oslo. Samlet har kontrakterne en værdi på ca. 235 mio NOK incl. optioner.

 

Stor erfaring med stationsanlæg

Kontrakten på overgangsbroer og elevatoranlæg på flere af Bergensbanens stationer rummer udførelse af anlæg på to stationer og option på yderligere tre stationer. De sidste arbejder skal være afsluttet i april 2022.

 

”Vi har igennem flere år udført en række overgangsbroer og elevatoranlæg på stationer i Danmark. På den måde har vi opbygget et godt samarbejde med underleverandører og trimmet vores arbejdsmetoder” siger administrerende direktør i Aarsleff Rail Thomas Mollerup. ”Opgaven på Bergensbanen rummer mange velkendte elementer, selvom vi naturligvis skal tage hensyn til lidt andre klima- og jordbundsforhold”.

 

Gennemgribende ombygning af station

På Monsrud Station skal der for Bane NOR udføres en gennemgribende ombygning af stationens sporanlæg. Kontrakten er en totalentreprise, der omfatter slutprojektering og udførelse af nyt krydsningsspor på 1100 m længde, to nye sporskifter, nedrivning af gammel vejunderføring og opførelse af en ny viadukt i betonelementer, nyt køreledningsanlæg og ombygning af sikringsanlæg. Forlængelsen af krydsningssporet kræver bortsprængning af en del klippemateriale og opfyldning.

 

Samarbejde med norsk søsterselskab

Aarsleff Rail samarbejder på de norske projekter med det norske søsterselskab Banedrift AS, der sammen med svenske Anker AB udgør Aarsleff Rail-gruppen.

 

Banedrift bidrager bl.a. med værdifuld viden om norske forhold, der er nødvendig for at komme godt i gang med projekterne. ”Sammen med vores igangværende opgaver i Norge, er de nye kontrakter med til at give os erfaring. På sigt skal det give os mulighed til at kunne byde på større baneopgaver, hvor vi samler den viden og erfaring som vi besidder i Aarsleff Rail” slutter Thomas Mollerup.

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com