Nye opgaver 

for Banedanmark

 

Indenfor kort tid har vi indgået to nye kontrakter med Banedanmark. Vi skal etablere nye banedæmninger og pæledæk ved Ring, Remkolde og Vordingborg på Ringsted-Femern Banen og gennemføre en større sporfornyelse mellem Ringsted og Korsør. Begge opgaver er vundet på vores evne til at udføre krævende arbejder på jernbanen.

 

Dæmningsarbejder

Arbejderne består i hovedtræk af udførelse af pæledæk og etablering af ny sporkasse ved alle tre lokaliteter. Derudover skal der ved Ring bl.a. udføres en stitunnel under banen samt planumsudvidelser og grøftearbejder. Vi udfører opgaverne i samarbejde med Aarsleff Fundering.

 

Arbejdet med at etablere byggepladser er undervejs, og udførelsesperioden begynder i april og strækker sig til slutningen af juni, med efterfølgende fjernelse af arbejdsområder frem til medio august 2019.

 

Sporfornyelse

På strækningen mellem Ringsted og Korsør udfører vi igennem foråret og sommeren en lang række arbejder, der skal sikre, at Banedanmark undgår hastighedsnedsættelser og forsinkelser af togdriften på grund af sporets tilstand. Vi skal bl.a. udføre 10 km ny sporkasse, 3 km ballastrensning, udskifte skinner på 12,5 km spor, samt justere kørestrømsanlæg på en 13 km lang strækning. Desuden skal vi gennemføre omfattende regulering af grøfter og dæmninger i forbindelse med sporarbejderne. Vi udfører opgaven sammen med vores samarbejdspartner Spitzke.

 

 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com