Banedrift og Aarsleff Rail i Norge

Ny kontrakt 

i Norge

Aarsleff Rail har skrevet kontrakt med Bane NOR om sporarbejder på den over 700 km lange Nordlandsbanen. Kontrakten udfører Aarsleff Rail i egenproduktion i samarbejde med Banedrift AS, der er en del af Aarsleff Rail-gruppen. Opgaverne udføres i sommerperioderne 2020-2021.

 

Arbejde nord for polarcirklen

Kontrakten omfatter udveksling af 20 sporskifter og 52 tungepartier i andre sporskifter på 20 stationer beliggende på Nordlandsbanens nordligste afsnit fra Grong til Bodø. En del af Aarsleff Rails opgaver skal således løses nord for polarcirklen. Entreprisen omfatter udover sporarbejderne også jord-, kabel- og svejsearbejder.

 

Organisation og maskiner til Norge

Som led i arbejderne udstationeres en del af vores organisation midlertidigt i Norge, ligesom en række sporkørende maskiner for en periode flyttes til Nordlandsbanen. Nogle af vores medarbejdere har allerede erfaring fra Nordlandsbanen, hvor de i samarbejde med Banedrift har udført kabelføringsveje langs banestrækningen.

 

Samarbejde i Aarsleff Rail-gruppen

Med de særlige forhold, der hersker på Nordlandsbanen, er samarbejdet med Banedrift i Aarsleff Rail-gruppen, der også rummer svenske Anker AB, af stor betydning. Udover at bidrage med at opfylde de nationale regler for arbejde på jernbaneanlæg, har vores skandinaviske samarbejde bl.a. sikret vidensdeling, kompetenceudvikling og skabt synergi i Aarsleff Rail-gruppens forretnings- og produktudvikling. Gruppen tilbyder kunder unikke totalløsninger på tværs af Skandinavien. 

UK / DK contact : +45 8734 3000
: +45 3634 4640
info@aarsleffrail.com